Historia banku

Bank Spółdzielczy w Kłodzku to najstarszy bank na Dolnym Śląsku rozpoczął swoją działalność  wpisem do Rejestru Sądowego 18.11.1945 r pod nazwą Bank Spółdzielczy w Kłodzku z odpowiedzialnością ograniczoną . Przedmiotem działalności Banku było głównie wspieranie gospodarstw chłopskich, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych . W 1950 roku zostaje powołana Gminna Kasa Spółdzielcza w Kłodzku  Rok 1962 wprowadza następną zmianę organizacyjną polegającą na przekształceniu w Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową obsługującą Gminę Kłodzko. Wkład członkowski wynosił 1000 zł, a wpisowe 100zł. Powołany w 1975 roku Centralny Bank Gospodarki Żywnościowej oparty na systemie regionalnym ujmuje swą siecią banki gminne, w tym także Bank Spółdzielczy w Kłodzku. Od 1990 roku BS uzyskuje pełną osobowość prawną jako samodzielny podmiot ekonomiczny. Zniesione zostaje podporządkowanie „szczeblowe” na rzecz dobrowolności umów i współpracy w myśl prawa bankowego. Zmiany organizacyjne przeprowadzone na przestrzeni pięciu dziesięcioleci zwiększyły zadania Banku w obsłudze finansowej oraz umocniły jego rolę i prestiż wśród rolników, podmiotów gospodarczych ,mieszkańców miasta i gminy.
Bank Spółdzielczy w Kłodzku funkcjonuje na terenie województwa dolnośląskiego, zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, umacniając przez ten czas swoją pozycję na rynku systematycznie poszerzając ofertę usług w interesie klientów, którzy trwałą wieloletnią współpracą potwierdzają zaufanie do swojego banku.

Siedzibą Centrali Banku jest Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 4 gdzie działa Zarząd i Rada Nadzorcza Banku.
Bank Spółdzielczy w Kłodzku posiada 3 oddziały i 3 filie

Władze banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłodzku:

 1. Tomasz Nowacki – Prezes Zarządu
 2. Antoni Kołt – Wiceprezes Zarządu
 3. Dominik Chochła – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kłodzku:

 1. Marian Kania – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Andrzej Budziwojski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 3. Michał Krawczyk – Sekreterz Rady Nadzorczej,
 4. Ryszard Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej,
 5. Zofia Kupiec – Członek Rady Nadzorczej,
 6. Małgorzata Kudłacik – Członek Rady Nadzorczej,
 7. Bogusław Longawa – Członek Rady Nadzorczej,
 8. Danuta Sielska – Członek Rady Nadzorczej,
 9. Alina Szczublewska – Członek Rady Nadzorczej.
Ład Korporacyjny
Zebranie przedstawicieli
Statut
Informacje podlegające ujawnieniu
Godziny graniczne realizacji przelewów
Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym