Internet

Centrum Usługi Informatycznej to profesjonalny system bankowości elektronicznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej, zapewniający jednocześnie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do środków finansowych Twojej firmy 24h na dobę, 365 dni w roku.

Gdy posiadasz rachunek bieżący, możesz:

  • uzyskać informacje o stanie salda wskazanych rachunków (wyciągi bankowe),
  • realizować przelewy za opłatą o ponad połowę niższą niż standardowe przelewy w banku,
  • tworzyć bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje.

Maksimum bezpieczeństwa
System CUI zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności dzięki:

  • identyfikatorowi osobistemu z hasłem użytkownika,
  • karcie chipowej ze specjalnym czytnikiem.

Karta chipowa to nowoczesne narzędzie służące do akceptacji (podpisu) składanych dyspozycji, stanowiący najpewniejsze zabezpieczenie spośród stosowanych przez banki. Chip jest zabezpieczony przed zapisem lub nieautoryzowanym odczytem. Karta ma licznik błędnych prezentacji numeru PIN i zostaje zablokowana, jeśli kilka razy wprowadzony zostanie błędny numer. Nawet po złamaniu wszystkich zabezpieczeń systemu, osoba nie dysponująca odpowiednią kartą chipową nie jest w stanie dokonać transakcji na cudzym rachunku.

Zabezpieczenia stosowane przez inne banki
Większość banków ze względy na koszty stosuje mniej pewne zabezpieczenia, np. listę haseł jednorazowych czy kody SMS, co znacznie zwiększa ryzyko dostępu osób niepowołanych do rachunku.

Hasła mogą dostać się w niepowołane ręce na wiele sposobów, m.in. poprzez:

  • podejrzenie użytkownika w trakcie wprowadzania hasła, podsłuchiwanie niezaszyfrowanej transmisji hasła,
  • koń trojański zainstalowany na komputerze użytkownika,
  • rozszyfrowanie hasła,
  • zgubienie lub kradzież haseła i kodu

Hasło zaszyfrowane można łatwo złamać, jeśli jest zbyt proste, np. wykorzystuje często używane słowa, a z kolei skomplikowane hasło łatwo zapomnieć, więc użytkownicy mają tendencję do ich upraszczania.

Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie…
…wybierz system bankowości elektronicznej /CUI/ z autoryzacją za pomocą karty chipowej, który zapewni Twojej firmie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do rachunku 24h na dobę, 365 dni w roku.