Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczenie kredytu: 
Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań kredytobiorcy , związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunki kredytowania:

  • oprocentowanie kredytu: 9,5% w stosunku rocznym, zmienne;
  • wysokość kredytu uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym – nie może przekroczyć trzykrotnych średniomiesięcznych obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy w ostatnich sześciu miesiącach;
  • okres kredytowania : do 12 miesięcy ( z możliwością przedłużenia umowy kredytu na następny 12-miesięczny okres);
  • opłata przygotowawcza: 1 %;
  • prowizja od kredytu: 3 %.

Wymagania:
wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją – uzależnioną od rodzaju podmiotu starającego się o kredyt;
posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku od minimum sześciu miesięcy i przeprowadzanie rozliczeń przez ten rachunek.

Zabezpieczenie kredytu : 
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu.Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.