RACHUNEK BIEŻĄCY

Dla kogo rachunek bieżący?

 • dla rezydentów,
 • osób prawnych oraz innych podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę w kraju,
 • osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w kraju i prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Bogata funkcjonalność:

 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • możliwość dostępu do bankowości elektronicznej Centrum Usługi Informatycznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej,
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom firmowym VISA Business,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • korzystanie z dodatkowych środków finansowych poprzez kredyt obrotowy w rachunku,
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło.

Jeśli cenisz swój czas i pieniądze skorzystaj z bankowości elektronicznej Centrum Usługi Informatycznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej. Dzięki CUI będziesz mieć łatwy, szybki i zarazem bezpieczny dostęp do swojego rachunku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Poprzez CUI możesz:

 • uzyskać informacje o stanie salda  wskazanych  rachunków (wyciągi bankowe),
 • realizować przelewy,
 • tworzyć bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje.

W jaki sposób sprawdzisz saldo rachunku?
Informacje o stanie rachunku i przeprowadzonych operacjach mogą być przekazywane poprzez:

 • bezpłatne, comiesięczne wyciągi do rachunku,
 • telefoniczną informację na hasło,
 • system bankowości elektronicznej CUI.

Wyciągi możesz odebrać w placówce Banku, która prowadzi obsługę Twojego Rachunku lub otrzymywać je co miesiąc pocztą pod wskazany adres korespondencyjny.