NOWE ZAGROŻENIE – KRADZIEŻ ŚRODKÓW Z RACHUNKU „NA KARTĘ SIM”
Ostrzegamy, iż w ostatnim czasie nasiliły się ataki na konta bankowości internetowej z wykorzystaniem duplikatu kart SIM.
Schemat działania przestępców jest następujący:
W celu dokonania ww. ataku przestępcy początkowo zbierają informacje o ofierze (np. z serwisów społecznościowych). Następnie za pomocą złośliwego oprogramowania wykradają login i hasło do bankowości internetowej ofiary. Po zalogowaniu uzyskują dostęp do innych wrażliwych danych, m.in. do numeru telefonu.
Dzięki sfałszowanemu lub tzw. kolekcjonerskiemu dowodowi osobistemu z danymi ofiary, wyrabiają u operatora duplikat karty SIM (np. kłamiąc, że zgubili telefon), a stara karta zostaje zablokowana. W ten sposób przestępcy uzyskują dostęp do numeru telefonu ofiary i kodów służących do potwierdzania przelewów, jakie na ten numer SMS-em wysyła bank.
Następnie środki na rachunku zostają przelane na inne rachunki i wypłacone w gotówce lub przetransferowane na giełdę kryptowalut.
Działania zaradcze:
Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach klientów przypominamy o konieczności stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu tj.:
• nie należy pobierać programów z nieznanych źródeł;
• nie należy klikać w każdy link z wiadomości e-mail;
• nie należy podawać zbyt wielu danych o sobie na serwisach społecznościowych;
• należy posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe.
W przypadku gdy zauważą Państwo nieprawidłowe działania bankowości internetowej lub karty SIM, prosimy o natychmiastowe zablokowanie dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzenie w banku ostatnio wykonanych transakcji.