WŁADZE BANKU

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłodzku:

 1. Tomasz Nowacki – Prezes Zarządu
 2. Antoni Kołt – Wiceprezes Zarządu
 3. Dominik Chochła – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kłodzku:

 1. Marian Kania – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Andrzej Budziwojski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 3. Michał Krawczyk – Sekreterz Rady Nadzorczej,
 4. Ryszard Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej,
 5. Zofia Kupiec – Członek Rady Nadzorczej,
 6. Małgorzata Kudłacik – Członek Rady Nadzorczej,
 7. Bogusław Longawa – Członek Rady Nadzorczej,
 8. Danuta Sielska – Członek Rady Nadzorczej,
 9. Alina Szczublewska – Członek Rady Nadzorczej.