Zebrania Grup Członkowskich 2021r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłodzku zawiadamia Członków Banku o Zegraniach Grup Członkowskich w 2021r. według następującego harmonogramu:


Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich 2021r.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Przyjęcie Porządku Obrad i Regulaminu Zebrania.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2020 r.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r., programu działania na 2021 r.  sprawozdania z realizacji Uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2020 r oraz spraw mających być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania   Przedstawicieli (w tym propozycje zmian w „Statucie BS w Kłodzku” i „ Regulaminie działania Rady Nadzorczej”).

6. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

7. Przyjęcie wniosków oraz zakończenie Zebrania.

 

Regulamin Zerbrań Grup Członkowskich dostępny jest w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kłodzku Pl. Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:45.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłodzku