Skip to main content
 • Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument tożsamości?

W takiej sytuacji powinieneś bezzwłocznie:

 • Powiadomić Bank w którym posiadasz rachunek (lub Bank który przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów) - jest to postępowanie zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Powiadomienie polega na złożeniu wniosku o zastrzeżenie dokumentu - dyspozycja taka wymagana jest aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ
 • Powiadomić najbliższą jednostkę policji jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży
 • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną aby wyrobić nowy dokument

Nie ryzykuj - Chroń swoją tożsamość! - zastrzeż dokument w Banku!

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Kłodzku jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

Bank Spółdzielczy w Kłodzku wprowadził możliwość przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości należących do Klientów jak i nie-Klientów Banku.

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i instytucji korzystających z Systemu. Na życzenie Klienta może być wydane pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

W dowolnej placówce Banku można dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty
 • tymczasowy dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • książeczka wojskowa
 • książeczka marynarska
 • paszport
 • karta stałego pobytu
 • dokument zagraniczny
 • inny dokument (niezdefiniowany)oraz dowód rejestracyjny, karty.