Skip to main content
 • Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny jest dostępny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku.

Bank Spółdzielczy w Kłodzku zawarł umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. dzięki temu w Centrali naszego banku w Kłodzku przy placu Bolesława Chrobrego 4 można uzyskać zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przykładowe zastosowania:

 • Autoryzacja dyspozycji w bankowości internetowej
 • Rozliczenia z ZUS
 • Deklaracje podatkowe
 • Faktury elektroniczne
 • Przetargi i aukcje elektroniczne
 • Kontakty z administracją publiczną
 • Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Przetargi i aukcje elektroniczne

Cechy bezpiecznego podpisu elektronicznego:

 • unikalność
 • bezpieczeństwo
 • integralność
 • niezaprzeczalność
 • potwierdzenie tożsamości

Bezpieczny podpis elektroniczny, zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym,jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Więcej na http://www.elektronicznypodpis.pl/