Skip to main content
  • Historia banku

Historia banku

Bank Spółdzielczy w Kłodzku to najstarszy bank na Dolnym Śląsku rozpoczął swoją działalność  wpisem do Rejestru Sądowego 18.11.1945 r pod nazwą Bank Spółdzielczy w Kłodzku z odpowiedzialnością ograniczoną . Przedmiotem działalności Banku było głównie wspieranie gospodarstw chłopskich, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych . W 1950 roku zostaje powołana Gminna Kasa Spółdzielcza w Kłodzku  Rok 1962 wprowadza następną zmianę organizacyjną polegającą na przekształceniu w Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową obsługującą Gminę Kłodzko. Wkład członkowski wynosił 1000 zł, a wpisowe 100zł. Powołany w 1975 roku Centralny Bank Gospodarki Żywnościowej oparty na systemie regionalnym ujmuje swą siecią banki gminne, w tym także Bank Spółdzielczy w Kłodzku. Od 1990 roku BS uzyskuje pełną osobowość prawną jako samodzielny podmiot ekonomiczny. Zniesione zostaje podporządkowanie „szczeblowe” na rzecz dobrowolności umów i współpracy w myśl prawa bankowego. Zmiany organizacyjne przeprowadzone na przestrzeni pięciu dziesięcioleci zwiększyły zadania Banku w obsłudze finansowej oraz umocniły jego rolę i prestiż wśród rolników, podmiotów gospodarczych ,mieszkańców miasta i gminy.
Bank Spółdzielczy w Kłodzku funkcjonuje na terenie województwa dolnośląskiego, zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, umacniając przez ten czas swoją pozycję na rynku systematycznie poszerzając ofertę usług w interesie klientów, którzy trwałą wieloletnią współpracą potwierdzają zaufanie do swojego banku.

Siedzibą Centrali Banku jest Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 4 gdzie działa Zarząd i Rada Nadzorcza Banku.
Bank Spółdzielczy w Kłodzku posiada 3 oddziały i 3 filie