Płatności internetowe

Bank oferuje Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych internetowy dostęp do swoich środków.
Bankowość internetowa obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:

 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • sprawdzanie historii rachunków,
 • wykonywanie przelewów zwykłych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
 • zakładanie i edytowanie listy odbiorców.

System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej

 • Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
 • Nie wolno udostępniać nikomu tokena.
 • Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
 • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 • Identyfikator także należy chronić. Identyfikator można podawać wyłącznie pracownikom Banku Spółdzielczego w Kłodzku, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji Klienta lub Użytkownika.
 • Nie wolno przechowywać swojego hasła i tokena razem z identyfikatorem. Hasło – podobnie jak numery PIN do kart płatniczych – najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
 • Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić. Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.
 • Hasło należy regularnie zmieniać.
 • Ustalając hasło należy używać kombinacji cyfr, małych i wielkich liter. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: wmi4Mzjs pochodzące ze zdania „W moje imieniny 4 marca zawsze jest słonecznie”.

Każdy Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Powinien mieć zainstalowany program antywirusowy i firewall. Powinien systematycznie sprawdzać czy są dostępne – i instalować – aktualizacje i poprawki dostarczane przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.
Przed zalogowaniem Użytkownik powinien upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane 128-bitowym protokołem SSL, czy rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną https://cbp.cui.pl oraz czy certyfikat strony jest prawidłowy.

Certyfikat można sprawdzić klikając kłódkę symbolizującą szyfrowane połączenie lub w menu przeglądarki.

Prosimy pamiętać, że Bank Spółdzielczy w Kłodzku nigdy nie wysyła do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.

W korespondencji kierowanej do Banku Spółdzielczego w Kłodzku za pomocą poczty elektronicznej nie wolno podawać identyfikatorów ani haseł, numerów kart płatniczych, numerów rachunków bankowych, danych osobowych itp.

Posiadacz rachunku musi pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za operacje wykonywane przez Użytkowników, którym we wniosku udzielił dostępu do systemu bankowości internetowej

ZABLOKOWANIE DOSTĘPU

Wprowadzenie błędnego klucza podczas logowania spowoduje zablokowanie dostępu do usługi. Jeżeli Użytkownik nie pamięta swojego hasła, to w celu odblokowania usługi posiadacz rachunku powinien skontaktować się z Bankiem Spółdzielczym w Kłodzku.

Jeżeli Użytkownik utracił środek autoryzacji lub osoba niepowołana poznała jego hasło, należy telefonicznie (74 862 10 22) zgłosić w oddziale, który prowadzi rachunek, zablokowanie usługi.

Więcej na Pliki do pobrania