Zmiana Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku 01-05-2022

Szanowni Klienci,
W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6. kwietnia 2022r. o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP do poziomu 4,50% oraz pozostałych stóp procentowych NBP:
- stopy lombardowej, do poziomu: 5,00%;
- stopy depozytowej, do poziomu: 4,00%;
- stopy redyskonta weksli, do poziomu: 4,55%;
- stopy dyskonta weksli, do poziomu: 4,60%.


Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłodzku informuje, iż od dnia 1. maja 2022r. obowiązuje nowa „Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku”, która uwzględnia m.in. podwyżkę oprocentowanie na  lokatach bankowych Klientów Banku.

Treść nowej tabeli dostępna na: https://www.bsklodzko.pl/pliki-do-pobrania

Zarząd BS w Kłodzku