Nowa bankokość internetowa Asseco EBPNOWA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ASSECO EBP


Szanowni Państwo, informujemy, że wspólnie Asseco Poland finalizujemy, prowadzone w ostatnich miesiącach prace nad udoskonaleniem aktualnej bankowości elektronicznej.

Nowa bankowość internetowa EBP to nowoczesne rozwiązanie dla klientów detalicznych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, w którym wprowadzone zostaną dodatkowe funkcje i udogodnienia ułatwiające zarządzanie finansami, co w znacznym stopniu zwiększy Państwa komfort i wygodę użytkowania. Ponadto odświeżona zostanie szata graficzna systemu wpływająca na przejrzystość prezentowanych danych.

Procesy logowania i autoryzacji w nowej bankowości nie ulegną zmianom.

Najważniejsze funkcjonalności nowej platformy

Zarządzanie rachunkami

  • Dostęp do bieżących informacji o wszystkich rachunkach w Banku (rachunek bankowy, lokaty, kredyty inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym).
  • Przegląd wyciągów bankowych, historii zleceń i operacji z możliwością ich wyszukiwania.


Obsługa dyspozycji płatniczych

  • Realizacja krajowych zleceń płatniczych.
  • Obsługa zleceń stałych, płatności odroczonych, płatności masowych, listy płac i zbiorczych płatności.

Obsługa kart płatniczych

  •  Zarządzanie kartami płatniczymi Visa (zmiany limitów, zastrzeżenia, ...).


Obsługa złożonych schematów akceptacji

  • Definiowane schematy akceptacji uwzględniające poziomy kompetencji ustalone w firmie pozwalające na realizację wieloosobowych procesów akceptacji transakcji.


Integracja z systemami finansowo-księgowymi

  • Dostęp do rozbudowanych mechanizmów importu zleceń i eksportu statusów wykonania w wielu predefiniowanych formatach (Elixir, XML, CSV, MT940, itp.) lub definiowanych samodzielnie przez użytkownika.


 

 
 

Proces migracji – przerwa w działaniu bankowości internetowej.
 

We wtorek 1. grudnia 2020 roku w godzinach od 17:00 do 21:00 zostanie przeprowadzony proces migracji bankowości internetowej do nowej wersji. W czasie migracji nie będzie możliwe zalogowanie się do bankowości internetowej, a w pierwszych dniach po jej uruchomieniu dostęp do historii rachunku może być ograniczony do kilku miesięcy wstecz. Po tym czasie dostępna będzie pełna historia rachunku.

Jak płacić za zakupy gdy bankowość internetowa będzie niedostępna?


W okresie migracji prosimy o powstrzymanie się od rozliczeń płatności. Alternatywnie mogą Państwo skorzystać z bezpiecznych płatności kartami płatniczymi VISA, BLIK, ApplePay, GooglePay, GarminPay, lub FitBitPay.

Logowanie do nowej bankowości.

Procesy logowania i autoryzacji w nowej bankowości nie ulegną zmianom.

Nowy adres do logowania: https://bsklodzko24.cui.pl

Dokumentacja dla użytkownika systemu:

https://www.bsklodzko.pl/pliki-do-pobrania