Skip to main content
  • Aktualności
  • Zmiana Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku 29-05-2020

Zmiana Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku 29-05-2020

29-05-2020

Szanowni Klienci,
W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28. maja 2020r. o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,10% oraz pozostałych stóp procentowych NBP:
- stopy lombardowej, do poziomu: 0,50%;
- stopy depozytowej, do poziomu: 0,00%;
- stopy redyskonta weksli, do poziomu: 0,11%;
- stopy dyskonta weksli, do poziomu: 0,12%
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłodzku informuje, iż od dnia 29. maja 2020r. obowiązuje nowa „Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku”:
Treść nowej tabeli dostępna na: https://www.bsklodzko.pl/pliki-do-pobrania
Zarząd BS w Kłodzku