Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Przeznaczenie kredytu : 
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością kredytobiorcy.

Warunki kredytowania :

 • oprocentowanie : 8,5% w skali roku , zmienne;
 • wysokość kredytu uzależniona od zdolności kredytowej Kredytobiorcy ;
 • okres kredytowania :

kredyt może być udzielony jako:

– krótkoterminowy /ze spłatą do 12-stu miesięcy/,
– średnioterminowy /ze spłatą do 36-ciu miesięcy/,
– w uzasadnionych przypadkach jako długoterminowy /ze spłatą powyżej 36 miesięcy/;

 • opłata przygotowawcza : 1%;
 • prowizja od kredytu :
  – przy terminie spłaty do 6 miesięcy : 1,5 %
  – przy terminie spłaty do 12 miesięcy : 2,5 %
  – przy terminie spłaty powyżej 12 miesięcy : 3 %

Wymagania : 
Wniosek o kredyt wraz z wymaganymi dokumentami – uzależnionymi od rodzaju podmiotu ubiegającego się o kredyt.

Zabezpieczenie kredytu :
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu.Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.