Skip to main content
 • Program "Dobry Start" 300+

  Program "Dobry Start" 300+

  Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.

  Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start

  • rodzic,
  • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się.

  Osoba ucząca się

  to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

  300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

  Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

  Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

  Uczniowie objęci programem Dobry Start

  Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

  1. Nie ukończył:

  • 20 lat,
  • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
   • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
   • potrzebie kształcenia specjalnego,
   • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

  Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

  2. Uczy się w placówce, takiej jak:

  • szkoła podstawowa,
  • dotychczasowe gimnazjum,
  • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
  • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
  • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • specjalny ośrodek wychowawczy,
  • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

  Przydatne informacje

  Kogo NIE obejmuje program Dobry Start
  • dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
  • studentów.
  Kiedy złożyć wniosek
  • od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

  Możesz złożyć WYŁĄCZNIE papierowy wniosek, jeśli jesteś osobą usamodzielnianą — zaczynasz samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej.

  Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.

  Ile dostaniesz

  300 zł na dziecko — niezależnie od wysokości twojego dochodu.
  Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

  Gdzie złożyć wniosek

  W urzędach i instytucjach, które przyjmują wnioski 500+.

  Wniosek możesz złożyć w:

  • w naszym systemie bankowości elektronicznej
  • urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
  • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
  • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie — dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

  W przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą oraz osób usamodzielnianych — wnioski przyjmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR).

  Ile zapłacisz

  Usługa jest bezpłatna.

  Ile będziesz czekać
  • do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
  • do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.

  Zapytaj w instytucji, w której złożysz wniosek, jak możesz odebrać pieniądze.

  Zazwyczaj możesz wybrać:

  • przelew na konto,
  • przekaz pocztowy,
  • gotówkę w kasie urzędu.
  Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia

  Możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

  Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • osobiście,
  • pocztą — najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

  KŁODZKO (Centrala)

  Bank Spółdzielczy w Kłodzku-Centrala
  Pl. Bolesława Chrobrego 4
  57-300 Kłodzko

  tel: 74 867 22 01
  fax: 74 862 10 19
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

  BYSTRZYCA KŁODZKA

  ul. Sienkiewicza 2,
  57-500 Bystrzyca Kłodzka,
  tel. 74 811 06 87

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

  DUSZNIKI ZDRÓJ

  ul. Rynek 4,
  57-340 Duszniki Zdrój,
  tel. 74 866 93 05

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

  SZCZYTNA

  ul. Wolności 12,
  57-330 Szczytna,
  tel. 74 868 32 28

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

  POLANICA ZDRÓJ

  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica Zdrój,
  tel. 74 868 12 81

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

  KUDOWA ZDRÓJ

  ul. Zdrojowa 25a,
  57-350 Kudowa Zdrój,
  tel. 74 866 11 32

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

  MIĘDZYLESIE

  pl. Wolności 1,
  57-530 Międzylesie,
  tel. 74 812 63 19

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45